Breaking Blue

Alexa Shrake

Alexa Shrake, Writer

I am Alexa. I write for Breaking Blue, Redline, the yearbook, and also take photos occasionally.

All content by Alexa Shrake
Activate Search
Alexa Shrake